Yangın İhbar Sistemleri

Bu sistemler binaların Yangına ve CO zehirlenmelerine karşı korunmaları için, İtfaiye Kurumunun Yangın Yönetmeliklerine uygun olarak projelendirilir ve uygulanır. Yangın ihbar sistemleri konvansiyonel ve adreslenebilir sistemler olarak ikiye ayrılırlar

Adresli Yangın İhbar Sistemleri

İçerik Gelecek

Konvansiyonel Yangın Sistemleri

İçerik Gelecek

Işın Tipi (Beam) Dedektörler

İçerik Gelecek

Hava Örneklemeli Sistemler

İçerik Gelecek

Deprem Sensörleri

İçerik Gelecek

Menü